Monthly Archives: July 2016

Food and its Nutrients for the body

Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. It is usually of plant or animal origin, and contains essential nutrients, such as fats, proteins, vitamins, or minerals. The substance is ingested by an organism and assimilated by the organism’s cells to provide energy, maintain life, or stimulate growth. Nutritious substance makes […]

Tin đồn Tân Hiệp Phát sử dụng hương liệu hết hạn sử dụng hoàn toàn không có cơ sở

Tập đoàn tân hiệp phát:Vào dịp cuối tháng 5/2009, các cÆ¡ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại 169. NÆ¡ Trang Long đã phát hiện ba container do 26 tấn hÆ°Æ¡ng liệu thá»±c phầm dùng chế biến nước giải khát do Singapore sản xuất sản xuất đã hết hạn sá»­ dụng. […]